TIETOSUOJASELOSTE

Yleistä
S&M Design Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Tällä tietosuojaselosteella
informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä.

Rekisterinpitäjä
S&M Design Oy (Y-tunnus 3021357-6)
Mukulakuja 4 A 4, 04300 Tuusula
Sähköposti info(at)mixi.fi
Puhelin 050 372 0011

Henkilörekisterin nimi
Mixi-verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Mixi-verkkokaupassa ostoksia tekevän asiakkaan tilausten hoitaminen.

Verkkokaupan asiakkailta kerätään tilauksen yhteydessä henkilötietoja tilauksen tekemistä varten. Tilauksen tekoa varten asiakkaan tulee antaa yhteystietonsa, kuten etu- ja sukunimi, osoite ja puhelinnumero. Asiakkaan antamia henkilötietoja käytetään tilausten käsittelyyn, sekä niihin liittyvien palautusten, vaihtojen, reklamaatioiden, sekä muiden tilauksiin liittyvien asioiden käsittelyyn.

Jos asiakas ottaa yhteyttä verkkokaupan asiakaspalveluun sähköpostilla tai puhelimitse, ylös saatetaan kirjata tietoja kuten asiakkaan nimi, yhteystiedot, tapausta koskevat tiedot, sekä muita asiakkaan antamia tietoja hyvän asiakaspalvelun takaamiseksi. Ostoja ja reklamaatioita liittyviä henkilötietoja säilytetään niin kauan, kun se on tarpeen, esimerkiksi oikeudellisen vasteen tai kirjanpitovelvoitteiden, tai muiden lakiin perustuvien velvoitteiden noudattamiseksi. Verkkosivujen analytiikkatietoja säilytetään 36 kuukautta. Tilauksen tekijän tulee olla 18 vuotta täyttänyt.

Rekisterin tietosisältö
Henkilörekisteriin kerätään asiakkaalta seuraavat tiedot:
• asiakasnumero
• nimi
• osoite
• puhelin
• sähköposti
• tilaushistoria
• toimituksen seurantatiedot.
• mahdollisen yrityksen nimi
• mahdolliset asiakkaan ilmoittamat täsmentävät lisätiedot (verkkokaupan ”tilauksen kommentit”-kenttään asiakkaan kirjoittamat tiedot.)

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi mixi.fi -verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään; Nimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite, jne.Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa tapauksissa:
• Kirjanpitäjälle, Kirjanpitolain mukaisen kirjanpitovelvollisuuden täyttämiseksi.
• Postille asiakkaan tilauksen toimittamiseksi
• Valtuutetulla palveluntarjoajalle, verkkokaupan teknisisä ominaisuuksia ylläpitääkseen.
Kukin heistä noudattaa Tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR). Tietoja ei luovuteta eteenpäin muuhun kuin Mixi-verkkokaupan liiketoiminnan tarkoituksiin. Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden yli, ja tiedot suojataan käyttäjätunnuksin ja salasanoilla. Tietojen käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Asiaa koskevat yhteystiedot näkyvät yllä.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Muut rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa S&M Design Oy:lle. Keräämme kaikilta verkkosivustomme käyttäjiltä myös teknisiä tietoja, kuten IP-osoite, käyttöjärjestelmä tai laite, verkkosivustollamme vieraillut sivut ja tehdyt haut ja muut mahdolliset analytiikkatiedot.